08634225045 / info@bizin.ir

مگس ها هم وارد گود فناوری شدند!

mag meal
بهمن ۰۹ ۱۳۹۴

مگس ها هم وارد گود فناوری شدند!

همه مگس ها را با اذیت و آزار آنها می شناسیم ، اما شاید فکر اینکه آنها در تکنولوژی امروزی هم کاربرد دارند کمی سخت باشد .

با افزایش روز افزون جهان همه این را می دانیم که امکانات و منابع هم به هم آن اندازه کاهش پیدا می کند  حالا استارت آپی در آفریقای جنوبی دست بکاری زده عجیب . استارت آپ . AgriProtein Technologies زباله های شهری را به غذای حیوانات و سوخت های بیولوژیک تبدیل می کند و ا آنها در آمدزایی می کند.

این شرکت روی طرحی به نام بازیافت مغذی ها کار میکند و برای این کار از لارو مگس های سیاه سرباز استفاده می کند . در کارخانه اصلی این شرکت استارت آپ در کیپ تاون ، روزانه ۱۱۰ تن زوباله ارگانیک را جمع می کند ، خشک می کند ، خرد می کند و درنهایت به لارو ها داده می شود اینکار باعث شده تا زباله هایی که برای دفن برده می شوند کاهش یابد و تا بخشی از مشکل این شهر در امهای زباله های شهری کاهش پیدا کند .

این مگس ها در قفس های مخصوصی که شامل سیستم آبرسانی ، تهویه ، تنظیم نور و دما و رطوبت تجهیز شده اند برای جفت گیری نگه داری می شوند به نحوی که تخم ها همانجا از تخم خارج می شوند . به لاروها در حین رشد زباله داده می شود تا هم آنها رشد یابند و هم زباله بازیافت شوند که در نهات بصورت مکانیکی از هم جدا می شوند ،بسته بندی شده و در آخر به مزارع پرورش حیوانات فرستاده می شوند.

غذای این کارخانه با نام مگ میل به بازار ارائه شده که به ادعای شرکت از غذای ماهی هم بهصرفه تر است و co2 کمتری تولید می کند و حتی ارزش غذایی بالاتری نیز دارد.از این مگس ها دو نوع محصول دیگر نیز استخراج می گردد که آنها mag oil و  mag soil  هستند .

magoil  روغنی است که از مگسها ی خشک شده به دست می آید و در سوختهای بیولوژیک استفاده می شود .

mag soil  هم خاکی ست که در مزارع به عنوان یک نوع بارور کننده خاک استفاده می شود.

این طرح تا بهحال برنده ی جوایز گوناگونی  مانند جایزه نوآوری آفریقای سازمان ملل متحد شده است.

 

بیزین

686 total views, 1 views today

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.